Chương trình đào tạo theo phương pháp phân tích cơ bản được chia làm 2 cấp độ khác nhau

Đào tạo căn bản

Cung cấp cho nhà đầu tư những kiến thức sau

  • Nắm được bản chất cơ bản của báo cáo tài chính.
  • Đọc và hiểu được bản chất của từng khoản mục trong BCTC ( xác định được dòng tiền của DN)
  • Phân tích BCTC theo các chí số tài chính (xác định DN tốt hay xấu)
  • Cách thức tiếp cận và phân tích BCTC theo đặc điểm của từng nghành

Đào tạo nâng cao

Cung cấp cho nhà đầu tư hiểu rõ bản chất của Doanh nghiệp

  • Tìm hiểu và biết được các lĩnh vực mà doanh nghiệp đang hoạt động
  • Đánh giá các tiềm năng của sản phẩm, dịch vụ và lĩnh vực mà doanh nghiệp đang hoạt động
  • Định giá doanh nghiệp theo các phương pháp

Tham gia khoá học ngay để tiếp nhận kiến thức thực tế từ các chuyên gia